Menu

n e m č i n a

header photo

Európsky deň jazykov

V rámci  Európskeho dňa jazykov sa minulý týždeň konali na našej škole zábavné kvízy v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Akcie sa zúčastnilo celkovo 57 študentov zo všetkých ročníkov. Žiaci preukázali výborné vedomosti nielen z jazyka, ale aj z reálií, histórie i súčasnosti krajín, dokázali rýchlo reagovať, zabavili sa.

Výsledky z nemčiny:

1. miesto: Jakub Kovalič 1.NB
2. miesto: Lucia Navrátilová 2.C
3. miesto: Kamil Krušpán 2.NB

Slávnostné odovzdávanie diplomov

Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov

Na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach sa dňa 28. mája 2014 uskutočnil už piaty ročník slávnostného odovzdávania nemeckých jazykových diplomov konferencie ministrov kultúry študentom gymnázií východného Slovenska. Na tejto akcii sa zúčastnilo aj 8 našich študentov, náš lektor nemeckého jazyka p. Remmer De Boer, riaditeľka školy a vyučujúca NEJ p. Frágnerová.

Pán veľvyslanecký radca Berndt Oesterlen odovzdal študentom jazykové diplomy prvého a druhého stupňa. Tí najlepší boli za výborné výsledky v skúške odmenení aj knižným darom. Teší nás, že medzi najlepších patrí aj naša žiačka Gabriela Eibenová z 3. B.

Vo svojom príhovore poukázal veľvyslanecký radca Berndt Oesterlen na vysokú angažovanosť Spolkovej republiky Nemecko v podpore výučby nemeckého jazyka na Slovensku. Práve teraz, keď Slovensko oslávilo už desiate výročie vstupu do EÚ, si aj absolventi vďaka diplomu výrazne vylepšili svoje možnosti a perspektívy pre budúce štúdium, ale aj  dočasnú, či dlhodobú činnosť za hranicami SR v nemecky hovoriacich krajinách únie. Pani Gudrun Telge, odborná poradkyňa Centrály pre zahraničné školstvo, sa poďakovala prítomným riaditeľom škôl za ich dlhoročnú angažovanosť, ktorej cieľom je, aby nemčina mala na ich školách výnimočné postavenie. Zhodnotila výsledky skúšok počas obdobia viac ako desať rokov. Nemecký jazykový diplom druhého stupňa platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú na prijatie na štúdium na nemeckej vysokej škole. Keďže je slovenská maturita uznaná ako ekvivalent nemeckej, môže byť absolvent nemeckého jazykového diplomu imatrikulovaný na nemeckej škole bez ďalších skúšok. Nemecký jazykový diplom je uznávaný aj v kruhoch nemeckého priemyslu a je v nich často považovaný za dôkaz pokročilých znalostí nemeckého jazyka. 

Úspechy našich žiakov

Školský rok 2013/2014

Krajské kolo nemeckej olympiády

Gabika Eibenová z 3.B znovu vzorne reprezentovala našu školu. Po víťazstve v školskom kole nemeckej olympiády v kategórii 2B (3. a 4. ročník) vyhrala aj okresné kolo. Na krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 2. 2014 obsadila krásne 3. miesto. Blahoželáme!


 Výsledky školského kola olympiády v nemeckom jazyku

Kategória 2A (1. - 2. ročník)

 1. Lucia Navrátilová 2. C
 2. Dominik Jalč 2. C
 3. Filip Ondira 2. A

 Kategória 2B (3. - 4. ročník)

 1. Gabriela Eibenová 3. B
 2. Miroslava Mikulová 4. A
 3. Adam Ševčovič 3. A

Školský rok 2012/2013

Výsledky Olympiády nemeckého jazyka

Kategória 2A (1. - 2. ročník)

 1. Gabriela Eibenová 2. B
 2. Radoslav Keruľ 2. B
 3. Barbara Hritzová 2. E

 Kategória 2B (3. - 4. ročník)

 1. Peter Tóth 4. A
 2. Ulrika Méderová 3. A
 3. Susanna Čolič 4. A

Srdečne úspešným študentom blahoželáme.


Školský rok 2011/2012

Víťazi olympiád v nemeckom jazyku

Dňa 14. 12. 2011 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Prvé miesta obsadili:

v kategórii 2A - 1. miesto Eibenová Gabriela 1. B

v kategórii 2B -  1. miesto Qallichová Romana 4. E

v kategórii 2C -  1. miesto Méderová Ulrika 2. A

Dňa 19. 1. 2012 prebehlo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Obvodného kola sa zúčastnili víťazky školského kola – Romana QallichováGabriela Eibenová. Umiestnili sa nasledovne: v kategórii 2B získala 1. miesto Qallichová Romana a postúpila do krajského kola, kde sa opäť umiestnila na prvom mieste. Obvodné kolo sa uskutočnilo 17. 2. 2012.

Dňa 18. - 19. 3. 2012 sa konalo celoštátne - celoslovenské kolo, na ktorom naša žiačka Romana Quallichová obsadila 4. miesto.

K dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme.